عضویت را برایتان ساده کردیم!

با عضویت در شهریاری، شانس بیشتر دیده شدن را تجربه کنید!

رایگان

۰ تومان
--
 • نمایش در فهرست اعضا
 • نمایش لوگو
 • تخفیف در تبلیغات
 • -

نوپا

۹۰,۰۰۰ تومان
سالانه
 • نمایش در فهرست اعضا
 • نمایش لوگو
 • تخفیف در تبلیغات
 • -

استاندارد

۲۰۰,۰۰۰ تومان
سالانه
 • اولویت دوم نمایش در فهرست اعضا
 • نمایش لوگو
 • 1 بنر تبلیغاتی با 40% تخفیف
 • 25% تخفیف در تبلیغات

ویژه

۵۰۰,۰۰۰ تومان
سالانه
 • اولویت اول نمایش در فهرست اعضا
 • نمایش لوگو
 • 1 بنر تبلیغاتی رایگان
 • 50% تخفیف در تبلیغات

Style Switcher

12 Predefined Color Skins Top Bar Color Layout Style Patterns for Boxed Version